Du er her: Forside / Nøgletal om flygtninge

Nøgletal om flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Det er regeringens ambition, at hver anden nyankommen flygtning skal i beskæftigelse efter tre år i Danmark. Nøgletallene om flygtninge og familiesammenførte til flygtninge viser udviklingen mod regeringens ambition.

I foråret 2016 har regeringen (V) indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration og en topartsaftale med KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Med aftalerne er integrationsprogrammet intensiveret og gjort mere jobrettet. 

På integrationsbarometeret kan udviklingen i integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge følges gennem de mest centrale nøgletal. Nøgletallene viser i figurer og Danmarkskort status og udvikling i tilgang og bestand af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, integrationsindsats og beskæftigelse. De fleste tal opdateres månedsvis eller kvartalsvis. Enkelte nøgletal opgøres på årsbasis.