Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools

Aktuelt fra Integrationsbarometeret

Se her for opdateringer af målsætningerne og andre nyheder på hjemmesiden.
Hvordan går det med integrationen?
Det besvarer en ny artikel på integrationsbarometeret.
Nu er det fjerde nummer af Integration i Tal tilgængeligt
Integration i Tal er Udlændinge- og Integrationsministeriets nyhedsbrev med relevante analyser på integrationsområdet.
Ny publikation: Integration: Status og Udvikling
Der er netop udkommet en opdatering af publikationen Integration: Status og Udvikling
25 udsatte boligområder på årets ghettoliste
Igen i år er der 25 almene boligområder på den årlige ghettoliste. Områderne er fordelt på 16 kommuner. Fire af de 25 områder på årets ghettoliste er nye, mens fire områder, som var med på sidste års liste, er udgået.
Nye tal på integrationsbarometeret
Integrationsbarometeret er netop blevet opdateret med nye tal, som blandt andet viser en forbedring i indvandreres danskkundskaber samt at færre unge nydanskere føler sig begrænset af deres familie.
Ny publikation: Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets rapport ”Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016” belyser indvandrere og efterkommeres deltagelse i samfundslivet, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark samt holdning til et repræsentativt demokrati og demokratiske frihedsrettigheder.
Ny publikation: Vejen til arbejdsmarkedet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udsendt en ny publikation med information fra integrationsområdet. Publikationen hedder "Vejen til arbejdsmarkedet"
Ny publikation: Årsrapport for danskuddannelse 2015
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har netop udsendt en ny publikation med information fra integrationsområdet. Der er tale om Årsrapporten på danskuddannelsesområdet 2015
Nu er det andet nummer af Integration i Tal tilgængeligt
Integration i Tal er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets nyhedsbrev med relevante analyser på integrationsområdet.
Flere nydanske elever får mindst 02 i 9.klasse
Nye tal fra integrationsbarometeret viser, at nydanske elever i højere grad end tidligere får karakteren 02 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i både dansk og matematik.
Nye befolkningstal
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har netop opdateret publikationen ”Integration: Status og udvikling” og artiklen ”Hvordan går det med integrationen?” med befolkningstal for 2016.
Nu er det første nummer af Integration i Tal tilgængeligt
Integration i Tal er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets nyhedsbrev med relevante analyser på integrationsområdet.
Tal på danskuddannelserne til og med 2. kvartal 2015
Kvartalsstatistikken til og med 2. kvartal 2015 er nu tilgængelig på integrationsbarometeret. Den er at finde under punktet "Tal og analyser" ved underpunktet "Kvartalsstatistikker"
Hvordan går det med integrationen?
Nye publikationer: Integrationsstatistik, medborgerskab og danskuddannelse
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er netop udkommet med tre nye publikationer med information fra integrationsområdet. Der er tale om Medborgerskabsundersøgelsen 2014, Årsstatistikken på danskuddannelsesområdet 2014 og Integration: Status og udvikling 2015.
Nye tal om udviklingen i integrationen
Integrationen i Danmark har stået stille de seneste år. Det viser nye tal fra integrationsbarometeret.
Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere
Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i lige så høj grad frivillige i de foreninger, de er medlem af.
Barometerets mål om kriminalitet er opdateret med 2013-tal
Opdateringen af målet om kriminalitet viser, at der fortsat er færre unge mænd med ikke-vestlig oprindelse, som bliver dømt for straffelovsovertrædelser.
Europæere fylder lokalerne på nyt dansktilbud
Indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde og studere, har brug for et målrettet dansktilbud, så de kan klare sig på arbejdspladsen, på uddannelsen og i hverdagen. Derfor er der fra 2014 indført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning specifikt til denne målgruppe.
Den strukturelle beskæftigelsesfrekvens er steget
Stigningen i den strukturelle beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse svarer til, at cirka 2.500 flere personer er kommet i beskæftigelse fra 2011 til 2012.
Seneste publikationer


Integration: Status og udvikling 2016
 

Integration - status og udvikling 2015

 

 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
 

Forside - Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016

 

 

Årsrapporten for danskuddannelse 2015
 

Aktivitetsrapport 2015 - danskuddannelserne