Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Personal tools

Faktaark om indvandrere og efterkommere

Faktaarket indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommeres befolkningstal, uddannelse og arbejde.

Du finder hele faktaarket her.

 

Udvalgte nøgletal:

  • Pr. 1. januar 2012 var der i alt 580.461 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 10,4 pct. af den samlede befolkning. To ud af tre indvandrere og efterkommere i Danmark har ikke-vestlig oprindelse, mens en ud af tre har vestlig oprindelse.
  • Ti ud af landets 98 kommuner huser samlet set knap halvdelen af alle indvandrere og efterkommere i Danmark, og ca. 30 pct. af samtlige indvandrere og efterkommere bor i landets to største kommuner – København og Aarhus.
  • 67 pct. af de 16-19-årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Blandt kvinder med dansk oprindelse er det tilsvarende tal 65 pct.
  • Blandt de 20-24-årige er det ligeledes efterkommerkvinderne med ikke-vestlig oprindelse, der indtager førerpositionen. 42 pct. er i gang med en videregående uddannelse. Det tilsvarende tal for kvinder med dansk oprindelse er 41 pct.
  • Halvdelen af de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er i beskæftigelse. Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes blandt indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse (44 pct.).
  • Den mest markante forskel i beskæftigelsesfrekvensen findes blandt 50-59-årige kvinder. Forskellen mellem kvinder med dansk oprindelse og kvinder med ikke-vestlig oprindelse er 41 procentpoint.
  • Beskæftigelsesfrekvensen toppede blandt indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse i 2008. Derefter skete der et fald, som var størst for mænd med ikke-vestlig oprindelse.
  • Den højeste beskæftigelsesfrekvens blandt indvandrere med ikke-vestlig oprindelse i aldersgruppen 25-39 år findes blandt personer med en videregående eller en erhvervsfaglig uddannelse fra Danmark. Især de mellemlange videregående uddannelser giver indvandrere adgang til beskæftigelse. Blandt efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i samme aldersgruppe er beskæftigelsesfrekvensen højest, hvis personen har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse fra Danmark.