Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Positiv udvikling

Mål 5. Ligebehandling

Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse oplever forskelsbehandling

Status og udvikling

43 pct. af de adspurgte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har inden for det seneste år oplevet at blive diskrimineret på grund af deres etniske baggrund. Der er sket en positiv udvikling på 2 pct.point siden 2012, hvor andelen, der oplevede diskrimination, var 45 pct.

Bemærk, at data for ligebehandling ikke opgøres på kommuneniveau.

 

Baggrund

Diskrimination og social udstødelse af nydanskere er ikke acceptabelt og udgør en barriere for integrationen i det danske samfund. Derfor er det vigtigt at sikre lige muligheder og lige rettigheder for alle.

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet