Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Positiv udvikling

Mål 3. Danskkundskaber

Flere flygtninge og familiesammenførte skal lære dansk

Status og udvikling

Prøve i dansk
72 pct. af kursister omfattet af integrationsprogrammet bestod en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelsen af danskuddannelse i 2015. I 2012 var andelen 66 pct. Andelen er således steget med 6 pct.point siden 2012.

 
 

De lokale integrationsbarometre

Baggrund

Gode danskkundskaber er en forudsætning for en vellykket integration i det danske samfund.

Det er derfor vigtigt, at alle nye borgere og deres børn lærer dansk. Voksne nydanskere, der kommer til Danmark, har ret til danskuddannelse. Desuden har nydanske børn mulighed for at forbedre deres danskkundskaber i daginstitutioner og skoler gennem bl.a. sprogstimulering.

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 7. Forsørgelse