Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Negativ udvikling

Mål 1. Arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Status og udvikling

I 2014 var der et beskæftigelsesgab på 26 procentpoint mellem de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse, idet beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse var 52 pct. og for personer med dansk oprindelse 78 pct.

Beskæftigelsesgabet mellem de to befolkningsgrupper er steget med 1 procentpoint. fra 2011 til 2014. 

 
 

De lokale integrationsbarometre

Baggrund

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet