Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Positiv udvikling

Mål 2. Uddannelse

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse

Status og udvikling

9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning 
I 2015 opnåede 89 pct. af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlige oprindelse karakteren 2 eller derover i 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning. Blandt elever med dansk oprindelse bestod 96 pct. begge afgangsprøver.

Ungdomsuddannelse
58 pct. af de 20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2015. Den tilsvarende andel blandt unge med dansk oprindelse var 71 pct.

Videregående uddannelse
29 pct. af de 25-39-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse havde gennemført en videregående uddannelse i 2015. Til sammenligning havde 42 pct. af de 25-39-årige med dansk oprindelse gennemført en videregående uddannelse.

Udviklingen fra 2011 til 2015 har været positiv for alle tre indikatorer, dvs. flere indvandrere og efterkommere har opnået karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning, flere har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, og flere har gennemført en videregående uddannelse

 
 

De lokale integrationsbarometre

Baggrund

Uddannelse har afgørende betydning både for den enkelte og for samfundet som helhed. Derfor er det vigtigt, at flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Fokus er på indvandrere ankommet i en tidlig alder og efterkommere, da de er vokset op i Danmark og bør have det samme uddannelsesniveau som unge med dansk oprindelse.

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet