Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Positiv udvikling

Mål 3. Danskkundskaber

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal lære dansk

Status og udvikling

9. klasses afgangsprøve i mundtlig dansk og retskrivning
I 2015 opnåede 93 pct. af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) med ikke-vestlig oprindelse karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i mundtlig dansk og retskrivning. Det er 4 pct.point højere end i 2012, hvor andelen, der bestod begge prøver, var 89 pct.

Oplevede problemer med danskkundskaber
54 pct. af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse oplever slet ikke eller i mindre grad problemer med deres danskkundskaber. Det er 3 pct.point færre end i 2012, hvor andelen var 57 pct.

 

De lokale integrationsbarometre

Baggrund

Gode danskkundskaber er en forudsætning for en vellykket integration i det danske samfund.

Det er derfor vigtigt, at alle nye borgere og deres børn lærer dansk. Voksne nydanskere, der kommer til Danmark, har ret til danskuddannelse. Desuden har nydanske børn mulighed for at forbedre deres danskkundskaber i daginstitutioner og skoler gennem bl.a. sprogstimulering.

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet