Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Neutral udvikling

Mål 4. Medborgerskab

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal føle sig inkluderet i det danske samfund og deltage i samfundslivet

Status og udvikling

Anerkendelse
46 pct. af de adspurgte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse oplever, at andre i Danmark anerkender den indsats, som personer med indvandrerbaggrund yder i samfundet. Til sammenligning oplever 33 pct. af de adspurgte med dansk oprindelse, at andre i Danmark anerkender den indsats, som personer med indvandrerbaggrund yder i samfundet. 

Andelen er faldet for begge grupper siden 2012, hvor andelen var 48 pct. for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og 35 pct. for personer med dansk oprindelse.

Foreningsmedlemskab
54 pct. af de adspurgte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er medlem af en forening. Det samme gælder 81 pct. af de adspurgte med dansk oprindelse.

Både andelen for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og andelen for personer med dansk oprindelsen er den samme som i 2012.

Politisk deltagelse
66 pct. af de adspurgte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er politisk aktive i det danske samfund. Det samme gælder 84 pct. af de adspurgte med dansk oprindelse.

Fra 2012 til 2016 er der sket en positiv udvikling på 3 pct.point for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Andelen for personer med dansk oprindelse er i samme periode også steget med 3 pct.point.

Bemærk, at data for medborgerskab ikke opgøres på kommuneniveau.

 
 

Baggrund

Det er vigtigt, at nydanskere oplever, at deres indsats i samfundet anerkendes. Flere nydanskere skal endvidere deltage i foreningslivet, der bidrager til at styrke den enkeltes netværk og skabe fællesskab. Desuden er det væsentligt, at nydanskere også er aktive i demokratiet.

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet