Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Positiv udvikling

Mål 6. Selvbestemmelse

Færre unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse oplever begrænsninger i deres selvbestemmelse over eget liv

Status og udvikling

Valg af kæreste eller ægtefælle
19 pct. af de adspurgte 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse oplever, at deres familie begrænser deres selvbestemmelse med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle. Det er 7 pct.point færre end i 2012, hvor andelen var 26 pct.

Valg af uddannelse og venner
4 pct. af de adspurgte 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse oplever, at deres familie begrænser deres selvbestemmelse med hensyn til valg af uddannelse og venner. I 2012 var andelen 6 pct.

Tilslutning til kønsligestilling
2 pct. af de adspurgte 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse tilslutter sig ikke ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er færre end i 2012, hvor andelen var 4 pct.

Bemærk, at data for selvbestemmelse ikke opgøres på kommuneniveau.

 

Baggrund

Alle borgere skal have lige muligheder for og frihed til at foretage egne valg i livet. De unge skal kunne vælge den kæreste og ægtefælle, de ønsker, samt deres uddannelse og venner. Desuden er det vigtigt, at de unge allerede fra barns ben oplever, at piger og drenge behandles lige og er lige meget værd.

Det kan derfor ikke accepteres, at nydanske unges ret til at udfolde sig bliver begrænset af deres familie på grund af kultur og religion.

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet