Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Negativ udvikling

Mål 7. Forsørgelse

Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på offentlig forsørgelse

Status og udvikling

I 2015 var forsørgelsesgabet mellem 16-66-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse på 14 procentpoint.

I 2011 var forsørgelsesgabet mellem de to befolkningsgrupper 12 procentpoint. Forsørgelsesgabet er således steget 2 procentpoint fra 2011 til 2015.

 
 

De lokale integrationsbarometre

Baggrund

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet