Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Positiv udvikling

Mål 9. Kriminalitet

Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse begår kriminalitet

Status og udvikling

I 2014 var 5 pct. af de 15-29-årige indvandrer- og efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse dømt for straffelovsovertrædelser. Til sammenligning var andelen 2 pct. blandt 15-29-årige mænd med dansk oprindelse.

Andelen af 15-29-årige indvandrer- og efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, der er dømt for straffelovsovertrædelser, er faldet med 1 procentpoint siden 2010, mens andelen for mænd med dansk oprindelse har været uændret.

 
 

De lokale integrationsbarometre

Baggrund

Kriminalitet er et alvorligt problem først og fremmest for kriminalitetens ofre og for samfundet som helhed, men også for den, der begår kriminaliteten. Unge nydanske mænds kriminalitet er særligt højt sammenlignet med andre befolkningsgrupper. Den skal reduceres.

Tilbage til Hele landet

Mål 1. Arbejde
Mål 2. Uddannelse
Mål 3. Danskkundskaber
Mål 4. Medborgerskab
Mål 5. Ligebehandling
Mål 6. Selvbestemmelse
Mål 7. Forsørgelse
Mål 9. Kriminalitet