Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools

Måling af integration

Der er i de senere år kommet øget fokus på måling af integration og måling af effekterne af integrationsindsatsen. Læs mere om, hvordan man kan måle, effektmåle og effektstyre på integrationsområdet.

Hvordan kan integration måles?

Integration består af mange elementer og kan derfor ikke måles ved hjælp af bare én indikator. Der skal tværtimod mange indikatorer til for at måle integrationen. Integrationsbarometeret består derfor også af ni målsætninger og 17 indikatorer, som vurderes at være centrale for en måling af integration. Mange andre indikatorer kan også være relevante, og der er tilføjet supplerende indikatorer for nogle målsætninger.

Hvordan kan effekter af integrationsindsatsen måles?

Gennem før/efter-målinger, benchmarkinganalyser og egentlige effektmålinger kan man forsøge at måle effekterne af integrationsindsatsen.

Læs mere om måling af effekter her.

Hvordan integrationsindsatsen effektstyres?

Effektstyring er et redskab til at basere sin styring af indsatsen på viden om, hvad der virker samt løbende monitorere udviklingen mod opstillede målsætninger for indsatsen.

Læs mere om effektstyring her.

Netværk om effektmåling og effektstyring på integrationsområdet

Der har siden 2009 været etableret et netværk om effektmåling og effektstyring af integrationsindsatsen. Alle kommuner er velkomne til at deltage i netværket.

Læs mere om netværket her.