Du er her: Forside / Tal & analyser / Aktuelt / Analyse af flygtninges fastholdelse i beskæftigelse

Analyse af flygtninges fastholdelse i beskæftigelse

Flygtninge har efter 20 års ophold i Danmark en væsentlig mere ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet end personer med dansk oprindelse, viser en undersøgelse foretaget af Deloitte for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Undersøgelsen viser samtidig, at flere flygtninge bliver selvforsørgende og fastholder en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de tager en uddannelse i Danmark.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er selvforsørgende i kortere tid ad gangen end personer med dansk oprindelse. Efter 20 års ophold i Danmark er omkring 20 pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge selvforsøgende hele året. Til sammenligning er den tilsvarende andel blandt personer med dansk oprindelse i 46-årsalderen lidt over 60 pct.

Samtidig viser undersøgelsen fra Deloitte, at flygtninge i højere grad fastholdes i selvforsørgelse, hvis de tager en uddannelse i Danmark. Medbragt uddannelse fra udlandet synes derimod ikke at give dette resultat.

Læs hele undersøgelsen