Du er her: Forside / Tal & analyser / Aktuelt / Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen

Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen

Flygtninge får med integrationsgrunduddannelsen (IGU) en trædesten til arbejdsmarkedet. Det viser ny evaluering af ordningen, som et flertal af kommuner og virksomheder er tilfredse med.

48 pct. af de adspurgte kommuner og 52 pct. af virksomhederne er i meget høj eller høj grad tilfredse med IGU-ordningen, ligesom 64 pct. af virksomhederne har været tilfredse med den ansatte flygtnings indsats i forhold til, hvad vedkommende har fået i løn. Særligt fremhæves styrken ved ordningens kombination af praktik og undervisning.

Det fremgår af en evaluering af IGU’en foretaget af Rambøll for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Evalueringen viser samtidig, at ordningen ifølge et flertal af kommuner og virksomheder bidrager til:

  • At styrke flygtninges faglige, sociale og sproglige kompetencer.
  • At styrke deres fortrolighed med og kendskab til det ordinære arbejdsmarked.
  • At flygtninges produktivitet styrkes og står mål med kravene på det danske arbejdsmarked


Find Rambølls rapport med evalueringens resultater og Udlændinge- og Integrationsministeriets baggrundsanalyser om hhv. målgruppen for IGU og kvinder i IGU  her