Du er her: Forside / Tal og analyser / Aktuelt / Hvordan går det med integrationen?

Hvordan går det med integrationen?

Det besvarer en ny artikel på integrationsbarometeret.

Beskæftigelse og uddannelse er to centrale indikatorer for integrationen. Artiklen viser, at ikke-vestlige efterkommere klarer sig bedre end ikke-vestlige indvandrere i forhold til både beskæftigelse og uddannelse. Det er fortsat en udfordring, at kun knap halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere er i arbejde, mens det til gengæld er positivt, at flere ikke-vestlige efterkommere er i gang med en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.

Artiklen viser også, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har en noget lavere valgdeltagelse og er mindre politisk aktive end personer med dansk oprindelse. Endvidere er færre nydanskere medlem af en forening end personer med dansk oprindelse. Modsat oplever flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse end personer med dansk oprindelse, at personer med indvandrerbaggrund anerkendes for deres indsats i samfundet. 

Derudover oplever næsten hver femte unge nydansker social kontrol med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle, mens det gælder 4 pct., når det drejer sig om valg af uddannelse og venner. Desuden tilslutter hovedparten af unge nydanskere sig ligestilling mellem kønnene.

Omkring halvdelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i almene boliger, mens en fjerdedel bor i enfamiliehuse, fx parcelhuse.  Andelen, der bor i enfamiliehuse, er dog stigende – derimod er andelen, der bor i almene boliger, faldende.

Læs mere om integrationen her (åbner nyt vindue)

Seneste publikationer

Årsrapporten for danskuddannelse 2016

 

Årsrapport 2016Integration: Status og udvikling 2017
 

Integration: Status og Udvikling 2017

 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
 

Forside - Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016