Du er her: Forside / Tal & analyser / Aktuelt / Benchmarking- og effektivitetsanalyse af danskuddannelse

Benchmarking- og effektivitetsanalyse af danskuddannelse

En ny benchmarking- og effektivitetsanalyse af danskuddannelse til voksne udlændinge viser, at sprogcentrene i årene 2013-2017 kunne have sparet mere end 10 pct. af deres udgifter – uden at det ville gå ud over bl.a. elevernes beståelsesprocent og karaktergennemsnit – hvis alle sprogcentre havde gjort som de mest effektive sprogcentre.

En benchmarkingrapport fra VIVE viser, at der var store forskelle på den pris, kommunerne betalte sprogcentrene for deres arbejde. Rapporten viser også, at høje priser ikke nødvendigvis fører til gode resultater, idet en del af de sprogcentre, der har de laveste priser, også opnår gode faglige resultater for deres elever.

VIVE’s rapport dækker perioden 2013-2017, da der på undersøgelsestidspunktet ikke var data om danskundervisningen for hele 2018. 

Find VIVE's RAPPORT, 2019 


FAKTA

Kommunerne betaler sprogcentrene for danskundervisning til voksne udlændinge. Staten kompenserer kommunerne under ét gennem bloktilskuddet. I 2019 forventes de offentlige udgifter til danskundervisning at være på i alt ca. 1,1 mia. kr.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2017 en reform af danskundervisningen. Reformen har til formål at effektivisere undervisningen og gøre den mere erhvervsrettet. Den første del af reformen trådte i kraft den 1. juli 2017, mens den andel del trådte i kraft den 1. januar 2018.