Du er her: Forside / Tal & analyser / Aktuelt / Nye tal om udlændinge, der repatrierer

Nye tal om udlændinge, der repatrierer

Ny analyse viser, at udlændinge, der repatrierer til hjemlandet, sjældent har haft et arbejde i Danmark før repatrieringen.

Analysen bygger på bl.a. data om repatrierede i perioden 2012-30. juni 2017, fra Dansk Flygtningehjælp.

De vigtigste resultater af analysen er:

 Omfang af repatriering

 • Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet af repatrierede stabiliseret på 300-350 personer årligt i perioden 2014-2017.
 • De repatrierede i 2017 var typisk fra Tyrkiet, Colombia og Somalia.    

 Køn, civilstand og opholdstid

 • I 2012 var der flere mænd end kvinder, der repatrierede, mens der i 2016 var en ligelig fordeling mellem de to køn.
 • I 2016 var 38 pct. af de repatrierede gifte, mens 33 pct. var ugifte. Andelen af ugifte blandt de repatrierede steg med 10 procentpoint fra 2012 til 2016.
 • 54 pct. af de repatrierede i 2016 havde opholdt sig i mindst 15 år i Danmark. Andelen af repatrierede med under 5 års ophold steg fra 11 pct. i 2012 til 29 pct. 2016.

  Alder og arbejdsmarkedstilknytning

 • De repatrierede i 2016 havde følgende alder og arbejdsmarkedstilknytning før repatriering:
  • 4 pct. var 18-64 år og i beskæftigelse.
  • 47 pct. var 18-64 år og ikke i beskæftigelse.
  • 18 pct. var børn og unge under 18 år.
  • 32 pct. var mindst 65 år.

 Kommuner og regioner

 • 39 pct. af de repatrierede i perioden 2012-30. juni 2017 kom fra Region Hovedstaden. Til sammenligning boede 48 pct. af udenlandske statsborgere (ekskl. statsborgere i EU-lande og nordiske lande) i Region Hovedstaden i 2012.

 

LÆS analysen