Du er her: Forside / Tal & analyser / Aktuelt / Offentliggørelse af rapport vedr. kommunernes ikke-lovpligtige integrationsindsatser

Offentliggørelse af rapport vedr. kommunernes ikke-lovpligtige integrationsindsatser

Regeringen og KL er med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 enige om at foretage en afdækning af omfanget af og udgifter til ikke-lovpligtige integrationsindsatser i kommunerne. Finansministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet har gennemført kortlægningen.

Der er jævnligt interesse for, hvilke integrationsindsatser, der ikke er lovbundne, som kommunerne gennemfører, samt omkostningerne forbundet hermed.

Det er ikke uden videre muligt at lave en dækkende oversigt over sådanne kommunale integrationsindsatser, da man ikke direkte kan udskille disse integrationsindsatser fra kommunernes øvrige arbejde.

På den baggrund har regeringen og KL sidste år aftalt at lave en afdækning af omfanget af og udgifter til ikke-lovpligtige integrationsindsatser. Denne undersøgelse, hvor man har bedt alle kommuner om at kortlægge deres indsats på området, er nu afsluttet.

Omtrent 80 kommuner, der dækker 90 pct. af målgruppen, har deltaget i undersøgelsen.  Samlet set har de indberettet, at de anvender omkring 318 mio. kr. på ikke-lovpligtige integrationsindsatser. Opregnet til landsplan svarer det til ca. 350 mio. kr.

Godt 2/3 af udgifterne vedrører særligt indsatser på dagtilbuds- og folkeskoleområdet samt beskæftigelsesområdet. Men der er ligeledes indberettet udgifter på andre områder, herunder social-, sundheds-, ældre,- kultur- og fritidsområdet.

Læs hele analysen her