Du er her: Forside / Tal & analyser / Arkiv

Arkiv

Find ældre artikler og publikationer om udviklingen på integrationsområdet

Integration: Status og udvikling

Denne årlige publikation indeholder flere befolkningstal om indvandrere og efterkommere i Danmark og viser den seneste udvikling i integrationen af nydanskere i forhold til centrale integrationsudfordringer, herunder særlig uddannelse og beskæftigelse. 

Integration: Status og udvikling, 2017

Integration: Status og udvikling, 2016 

Integration: Status og udvikling 2015 

Integration: Status og udvikling 2014 

Integration: Status og udvikling 2013 

 

Hvordan går det med integrationen? Januar 2017: Artiklen beskriver, hvordan det går med integrationen i Danmark.

Fakta om integration

Publikationen er udformet som en større rapport, der indeholder mere omfattende analyser af status, udvikling og udfordringer i forhold til integrationen af indvandrere og efterkommere i Danmark, herunder nyankomnes modtagelse, integration og sundhed. 

Fakta om integration 2012

 

Større analyser

2014:
Valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2013
Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2013 var højere end ved det foregående valg i 2009. Der var dpg stadig væsentlige uligheder i valgdeltagelsen. Nogle grupper, som eksempelvis nydanskere, personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, folk uden uddannelse og unge, brugte i mindre grad deres stemme end andre. 

Samlet set var valgdeltagelsen blandt indvandrere 40,3 pct., mens den kun var lidt højere blandt efterkommere (42,4 pct.). Man skal dog i den sammenhæng være opmærksom på, at efterkommere gennemsnitligt er noget yngre end indvandrere og derfor må forventes at øge deres valgdeltagelse over de kommende år.

2014:
Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne
”Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne: Fakta om integration, 2014” indeholder en række hovedtal om, hvordan personer med oprindelse i Bosnien-Hercegovina klarer sig i det danske samfund. De er flyttet til Danmark som følge af borgerkrigen i tidligere Jugoslavien i 90’erne, eller de er efterkommere.

2012:
Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser
Undersøgelsen viser at næsten dobbelt så mange nydanske mænd med ikke-vestlig oprindelse, som mænd med dansk oprindelse, falder fra på erhvervsuddannelserne. Den viser også, at ressourcesvage forældre, dårlige skolekundskaber fra grundskolen og valg af indgange særligt bidrager til at forklare, hvorfor en større andel af de nydanske unge klarer sig dårligt på erhvervsuddannelserne. Samtidig peges der på manglende praktikpladser som en vigtig faktor til at forstå, hvorfor så mange nydanskere falder fra. Læs sammenfætning her.

2012:
Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse
Rapporten "Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse” har til formål at give nye og forbedrede metoder til at afdække diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. Dette sker på baggrund af et litteraturstudie, som omfatter lovgivningen på området samt erfaringer fra dansk og international forskning.

Artikler

Maj 2015
Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper 
Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år. Blandt de mindre børn anbringes indvandrere til gengæld i langt mindre grad. Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen 14-17 år har særlig stor sandsynlighed for at blive anbragt. Børn og unge med dansk oprindelse er oftest i plejefamilier, mens børn og unge med ikke-vestlig oprindelse lige så hyppigt er på døgninstitution. 

Februar 2015
Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 
Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i lige så høj grad frivillige i de foreninger, de er medlem af. Gode danskkundskaber er en af de faktorer, der fremmer det frivillige arbejde. Blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er mænd med hjemmeboende børn væsentligt mere frivillige i foreninger end kvinder i samme situation

December 2014
Europæere fylder lokalerne på nyt dansktilbud
Indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde og studere, har brug for et målrettet dansktilbud, så de kan klare sig på arbejdspladsen, på uddannelsen og i hverdagen. Derfor er der fra 2014 indført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning specifikt til denne målgruppe. Omkring 6.000 kursister begyndte på tilbuddet i første halvår af 2014. Mange er europæere.

Juni 2014
Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere 
Langt de fleste indvandrere og efterkommere ser sig selv som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund. Kun en mindre del føler sig primært som indvandrere. Identitetsfølelsen hænger i høj grad sammen med både vennekreds og evnen til at forstå dansk.

April 2014
Indvandrere lever længst 
Ældre med ikke-vestlig oprindelse adskiller sig fra andre ældre i Danmark. Færre får hjemmehjælp, og den enkelte kan forvente at leve længere end både personer med dansk oprindelse og indvandrere med vestlig baggrund.