Du er her: Forside / Tal og analyser / Ældre analyser

Ældre analyser

Find ældre artikler og publikationer om udviklingen på integrationsområdet

Artikler

Maj 2015
Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper (pdf)
Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år. Blandt de mindre børn anbringes indvandrere til gengæld i langt mindre grad. Ikke-vestlige indvandrerdrenge i alderen 14-17 år har særlig stor sandsynlighed for at blive anbragt. Børn og unge med dansk oprindelse er oftest i plejefamilier, mens børn og unge med ikke-vestlig oprindelse lige så hyppigt er på døgninstitution. 

Februar 2015
Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere (pdf)
Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i lige så høj grad frivillige i de foreninger, de er medlem af. Gode danskkundskaber er en af de faktorer, der fremmer det frivillige arbejde. Blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er mænd med hjemmeboende børn væsentligt mere frivillige i foreninger end kvinder i samme situation

December 2014
Europæere fylder lokalerne på nyt dansktilbud (pdf)
Indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde og studere, har brug for et målrettet dansktilbud, så de kan klare sig på arbejdspladsen, på uddannelsen og i hverdagen. Derfor er der fra 2014 indført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning specifikt til denne målgruppe. Omkring 6.000 kursister begyndte på tilbuddet i første halvår af 2014. Mange er europæere.

Juni 2014
Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere (pdf)
Langt de fleste indvandrere og efterkommere ser sig selv som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund. Kun en mindre del føler sig primært som indvandrere. Identitetsfølelsen hænger i høj grad sammen med både vennekreds og evnen til at forstå dansk.

April 2014
Indvandrere lever længst (pdf)
Ældre med ikke-vestlig oprindelse adskiller sig fra andre ældre i Danmark. Færre får hjemmehjælp, og den enkelte kan forvente at leve længere end både personer med dansk oprindelse og indvandrere med vestlig baggrund.

Større analyser

Valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2013

Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne

Seneste publikationer

Årsrapporten for danskuddannelse 2016

 

Årsrapport 2016Integration: Status og udvikling 2017
 

Integration: Status og Udvikling 2017

 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
 

Forside - Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016