Du er her: Forside / Tal og analyser / Benchmarkinganalyser

Benchmarkinganalyser

Der er stor forskel på kommunernes resultater, når det handler om at få nydanskere i uddannelse og arbejde.

Kommunernes evne til at løfte nydanske folkeskoleelever

Kommunerne har forskellig elevsammensætning og forskellige rammevilkår – der kan eksempelvis være forskelle i forældrenes uddannelsesniveau og danskkundskaber. Når der tages højde for disse faktorer, kan man se, hvor godt eleverne burde kunne klare sig ved folkeskolens afgangseksamen – og på hvordan de så reelt klarer sig.

Sammenligner man kommunerne efter denne metode, svinger karaktererne for ikke-vestlige elever ganske meget. Den kommune der klarer sig bedst ligger 0,9 over de karakterer, der kan forventes, mens den kommune, der er dårligst til at løfte nydanske skoleelever ligger 1,2 karakter under, hvad man kan forvente af kommunen.

På den baggrund kan man se, at det har stor betydning, hvilken indsats skolerne/kommunerne gør, og at det smitter af på de unges karaktergennemsnit, når de forlader folkeskolen.

Hent notat om kommunernes evne til at løfte nydanske folkeskoleelever

Benchmarking og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge

Der er stor forskel på, hvad danskuddannelserne koster på landets sprogcentre. Desuden er der forskel på, hvor gode resultater sprogcentrene opnår.

Det viser denne rapport om benchmarking og effektivitet af danskuddannelserne, som KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har udarbejdet for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Rapporten består af to dele: Første del er en benchmarkinganalyse af sprogcentrenes resultater, hvor KORA måler på i alt otte forskellige indikatorer. Blandt andet måler KORA på, hvor mange moduler kursisterne gennemfører, og hvor mange der består eksamen.  Anden del er en effektivitetsanalyse, hvor sprogcentrenes resultater holdes op imod de takster, de har aftalt med kommunen.

Rapporten kan findes her 

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Det er svært for kommunerne at få flygtninge og de svageste indvandrere i job. Det sker dog lidt hurtigere i de kommuner, hvor de ledige oftere kommer i privat løntilskud eller virksomhedspraktik.

Det viser denne rapport, som har til formål at undersøge kommunernes integrationsindsats i forhold til beskæftigelse. Rapporten er udarbejdet af KORA for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Rapporten præsenterer et opdateret litteraturstudium over effektive beskæftigelsesrettede indsatser over for ikke-vestlige indvandrere, tre forskellige benchmarkinganalyser af kommunernes integrationssucces over for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte og de svageste indvandrere og endelig en række sekvensanalyser, der ser på, hvilke indsatser og ydelser de ledige indvandrere typisk gennemgår, og hvilke af disse der fører til job.

Rapporten kan findes her

Rapportens resultater er formidlet i et magasin kan findes her

Tidligere benchmarkinganalyser

Fem benchmarkinganalyser, som er gennemført af KORA i 2014 viser, at der er stor forskel på kommunernes resultater, når det handler om at få nydanskere i uddannelse og arbejde.

Tre mål for integrationssucces

Analyserne ser på tre mål for integrationssucces: Nydanske elever skal afslutte 9. klasses afgangsprøver med karakteren 2 eller mere i gennemsnit, unge skal færdiggøre en ungdomsuddannelse, og voksne, som står uden arbejde, skal i job eller uddannelse inden for tre år.

Kommunerne har forskellige vilkår

I de fem analyser bliver der bliver taget højde for de forskellige rammevilkår i landets kommuner. Nogle kommuner har for eksempel mange ressourcestærke indvandrere og efterkommere, der har lettere ved at komme i uddannelse eller arbejde end andre indvandrere og efterkommere.

I analyserne er der blandt andet taget højde for indvandrere og efterkommeres helbred, uddannelsesbaggrund og opholdstid i Danmark.

Publikationer

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, KORA 2014 (pdf.)

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet, KORA 2014 (pdf.)

Der er endvidere udarbejdet et faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats.

Faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats (pdf.)

Seneste publikationer

Årsrapporten for danskuddannelse 2016

 

Årsrapport 2016Integration: Status og udvikling 2017
 

Integration: Status og Udvikling 2017

 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
 

Forside - Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016