Du er her: Forside / Tal & analyser / Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven

Hvem tager indfødsretsprøven og med hvilket resultat?

Indfødsretsprøven af 2015 er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven og dermed dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. 

Ved Indfødsretsprøven i juni 2018 deltog 3.766 personer. Beståelsesprocenten var 56,5 pct, hvilket var knap 3 pct.point højere end ved prøven i november 2017.

Beståelsesprocent ved indfødsretsprøven, juni 2016-juni 2018Indfødsretsprøven, november 2017

Der er gennemført en analyse af prøvedeltagernes sammensætning og beståelsesprocent.

HENT HELE ANALYSEN AF INDFØDSRETSPRØVEN FOR NOVEMBER 2017

LÆS ARTIKEL PBA. ANALYSEN

 

Færre end hver tredje med flygtningebaggrund består indfødsretsprøven

Der er stor forskel på, hvordan prøvedeltagere med indvandrerbaggrund klarede sig ved indfødsretsprøven fra november 2017 alt efter deres opholdsgrundlag. Flygninge bestod indfødsretsprøven i 27 pct. af tilfældene, hvilket er det halve af den gennemsnitlige beståelsesprocent på 54 pct.  

Blandt personer med ikke-vestlig oprindelse bestod 2 ud af 5 personer, for personer med vestlig oprindelse bestod 4 ud af 5 personer.

Beståelsesprocent ved indfødsretsprøven for november 2017, fordelt på opholdsgrundlag

  • Bestået


Beståelsesprocenten stiger med uddannelsesniveauet

Der er en tendens til, at prøvedeltagernes beståelsesprocent stiger med deres uddannelseslængde. Beståelsesprocenten for personer med en videregående uddannelse er således højere end den gennemsnitlige beståelsesprocent, omvendt har prøvedeltagere, der højest har gennemført en grundskoleuddannelse, en lavere beståelsesprocent end gennemsnittet.

Der er ligeledes en sammenhæng mellem deltagernes prøveresultat og deres danskfærdigheder. Blandt indvandrere, der havde bestået ’Prøve i Dansk 3’, var beståelsesprocenten dobbelt så høj, som for personer, der havde gennemført ’Prøve i Dansk 2, hhv. 70 pct. og 35 pct.

 

Beståelsesprocent ved indfødsretsprøven for november 2017, fordelt på uddannelsesniveau

  • Dansk uddannelse
  • Medbragt uddannelse