Du er her: Forside / Tal & analyser / Repatriering / Hvor mange udgør målgruppen for kommunernes systematiske vejledningspligt om repatriering?

Hvor mange udgør målgruppen for kommunernes systematiske vejledningspligt om repatriering?

64.100 18+-årige personer i 2019.

Repatrieringslovens personkreds omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, og andre familiesammenførte udlændinge. Loven omfatter endvidere udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Derudover har danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab, siden den 1. marts 2019 haft mulighed for at ansøge om støtte efter loven. Antallet af personer, som er omfattet af repatrieringslovens personkreds, dvs.  har adgang til at søge repatrieringsstøtte efter repatrieringsloven,  skønnes til at være omkring 200.000 personer i 2019.

Målgruppen for kommunernes systematiske vejledningspligt om repatriering består af 64. 100 personer18+-årige personer, som både er omfattet af adgang til at søge repatrieringsstøtte efter repatrieringsloven og er omfattet af de samtaler i beskæftigelses- og integrationsindsatsen, hvor kommunerne har en systematisk vejledningspligt.

Målgruppen for kommunernes systematiske vejledningspligt om repatriering, fordelt på opholdstid i Danmark, 2019
  • Født i Danmark
  • Under 3 år
  • 3-9 års ophold
  • 10-19 års ophold
  • 20 års ophold og derover
Danmarkskort: Målgruppen for kommunernes systematiske vejledningspligt om repatriering, fordelt på kommuner, 2019