Du er her: Forside / Tal & analyser / Evalueringer

Evalueringer

Aktuelle evalueringer på integrationsområdet.

Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Rambøll har evalueret implementeringen og det foreløbige udbytte af IGU-ordningen. Evalueringen viser helt overordnet:

  • IGU-ordningen bliver anvendt på tværs af landets kommuner og bidrager positivt til en række af de opstillede delmål: Blandt kommuner, virksomheder, AMU-udbydere og IGU-ansatte er der bl.a. generel enighed om, at IGU-ordningens kombination af praktikstilling og undervisning kan udgøre en trædesten for målgruppens vej til ordinær beskæftigelse.
  • Aktørerne oplever udfordringer i forhold til bl.a. målgruppens begrænsede størrelse, da få nye flygtninge kommer til Danmark.

 Evalueringen bygger på:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner, virksomheder og AMU-udbydere, der medvirker i IGU-ordningen.
  • En kvalitativ dybdegående undersøgelse blandt kommuner, virksomheder, AMU-udbydere og IGU-ansatte.
  • Data om IGU-ordningen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt registerdata fra Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU), Rambøll

Metodebilag til Rambølls evalueringsrapport

Faktaark om lønberegninger

Udlændinge- og Integrationsministeriets baggrundsanalyse om IGU-målgruppen

Udlændinge- og Integrationsministeriets baggrundsanalyse om kvinder i IGU.

 

 

Startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration

Med denne startevaluering fremlægges den første samlede status på implementeringen og effekterne af to- og trepartsaftalerne og de gennemførte lovændringer. 

Evalueringen viser, at to- og trepartsaftalerne om integration begynder at virke:

  • Langt flere flygtninge nu bliver vurderet som jobparate.
  • IGU'e har fået luft under vingerne.
  • Flere flygtninge kommer i beskæftigelse.


Startevalueringen er baseret på registerdata og en spørgeskemaundersøgelse, som Oxford Research gennemførte i januar-februar 2017 blandt kommunerne og asylcentrene, dvs. kun et halvt år efter, at lovændringerne trådte i kraft.
  

Hent publikationen