Du er her: Forside
NØGLETAL OM FLYGTNINGE

Nøgletal om flygtninge

Det er regeringens ambition, at hver anden nyankommen flygtning skal i beskæftigelse efter tre år i Danmark.  

Følg de 9 nøgletal
NYDANSKERES HOLDNINGER OG VÆRDIER

Siden 2012 har Udlændinge- og Integrationsministeriet lavet årlige undersøgelser af nydanskeres medborgerskab. I 2017 sættes fokus på nydanskeres værdier og holdninger.

 

 Medborgerskab

Se notatserie om bl.a. kønsroller og social kontrol

Det nationale integrationsbarometer

Hent udviklingsrapport
Integrationsbarometeret synliggør mål for integrationsindsatsen og viser udviklingen mod målene – både i landet som helhed og i de enkelte kommuner.

De nationale målsætninger

De tre farver viser udviklingen mod 9 mål. Grøn betyder positiv udvikling, gul viser neutral udvikling, mens rød peger på negativ udvikling.