Du er her: Forside

Hele landet

Hent udviklingsrapport
Udviklingsrapport: Det nationale integrationsbarometer samt nøgletal om flygtninge.
December 2018
Aktuel status Udvikling siden basismåling*
Arbejde - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde. 2016 Siden 2012
1.1  Beskæftigelsesgabet mellem 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse. 26 0
1.2  Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. 54 2
Uddannelse - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. 2018 Siden 2012
2.1  Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning. 85 2
2.2  Andelen af 20-24-årige indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse. 63 11
2.3  Andelen af 25-39-årige indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse. 34 10
Danskkundskaber - Flere indvandrere med ikke-vestlig oprindelse skal lære dansk. 2018 Siden 2012
3.1  Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i mundtlig dansk og retskrivning. 86 -3
3.2  Andelen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, der slet ikke eller i mindre grad oplever problemer med deres danskkundskaber. 56 -1
3.3  Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse. 72 6
Medborgerskab - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal føle sig inkluderet i det danske samfund og deltage i samfundslivet. 2018 Siden 2012
4.1  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever, at personer med indvandrerbaggrund bliver anerkendt for deres indsats i samfundet. 52 3
4.2  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er medlem af en forening. 59 5
4.3  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er politisk aktive. 67 4
Ligebehandling - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal opleve forskelsbehandling. 2018 Siden 2012
5.1  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever diskrimination på grund af deres etniske baggrund. 48 3
Selvbestemmelse - Færre unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal opleve begrænsninger i deres selvbestemmelse over eget liv. 2018 Siden 2012
6.1  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle. 17 -9
6.2  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af uddannelse og venner. 4 -2
6.3  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der ikke tilslutter sig ligestilling mellem kønnene. 2 -2
Forsørgelse - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal være på offentlig forsørgelse. 2017 Siden 2012
7.1  Forsørgelsesgabet mellem 16-66-årige fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse. 13 1
7.2  Andelen af 16-66-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner. 30 -2
Udsatte boligområder - Færre udsatte boligområder. 2017 Siden 2014
8.1  Antal udsatte boligområder. 22 -9
Kriminalitet - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal begå kriminalitet. 2016 Siden 2012
9.1  Andelen af 15-29-årige indvandrere og efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, der bliver dømt for straffelovsovertrædelser. 4 -1
Nøgletal om flygtninge Hele landet
Nøgletal 1 - Visiterede flygtninge til kommunerne - Januar-oktober 2018 728
Nøgletal 2 - Bestand af 18-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der hører til bruttomålgruppen for integrationsprogrammet - 1. oktober 2018 25.311
Nøgletal 3 - Antal deltagere i danskuddannelse blandt voksne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, som modtager ydelse - 2. kvartal 2018 12.611
Nøgletal 4 - Andel jobparate 16-64-årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet - Oktober 2018 72
Nøgletal 5 - Andel af 16-64-årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedsrettet aktivering - Oktober 2018 34
Nøgletal 6 - Registrerede IGU-forløb - Juli 2016 - november 2018 1.771
Nøgletal 7 - 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark i lønmodtagerbeskæftigelse - 3. kvartal 2018 45
Nøgletal 8 - Andel af voksne flygtninge og familiesammenførte på ydelse og omfattet af integrationsprogrammet, der består en danskprøve inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse - 2017 70
Nøgletal 9 - Andel af de 15-29-årige flygtninge og familiesammenførte (mænd), der har opholdt sig i Danmark i indtil 5 år, som er dømt for straffelovsovertrædelser - 2016 1,6

* Læs mere om barometerets bevægelser på https://integrationsbarometer.dk/om-integrationsbarometeret/barometerbevaegelser.