Du er her: Forside

Hele landet

Hent udviklingsrapport
Udviklingsrapport: Det nationale integrationsbarometer samt nøgletal om flygtninge.
Oktober 2020
Aktuel status Udvikling siden basismåling*
Arbejde - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde. 2018 Siden 2012
1.1  Beskæftigelsesgabet mellem 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse. 23 -3
1.2  Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. 58 7
Uddannelse - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. 2019 Siden 2012
2.1  Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning. 92 9
2.2  Andelen af 20-24-årige indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der mindst har gennemført en dansk ungdomsuddannelse. 64 12
2.3  Andelen af 25-39-årige indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført en dansk videregående uddannelse. 36 11
Danskkundskaber - Flere indvandrere med ikke-vestlig oprindelse skal lære dansk. 2020 Siden 2012
3.1  Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i mundtlig dansk og retskrivning. 71 -18
3.2  Andelen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, der slet ikke eller i mindre grad oplever problemer med deres danskkundskaber. 50 -8
3.3  Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse. 67 0
Medborgerskab - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal føle sig inkluderet i det danske samfund og deltage i samfundslivet. 2020 Siden 2012
4.1  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever, at personer med indvandrerbaggrund bliver anerkendt for deres indsats i samfundet. 54 6
4.2  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er medlem af en forening. 54 0
4.3  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er politisk aktive. 61 -2
Ligebehandling - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal opleve forskelsbehandling. 2020 Siden 2012
5.1  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever diskrimination på grund af deres etniske baggrund. 45 0
Selvbestemmelse - Færre unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal opleve begrænsninger i deres selvbestemmelse over eget liv. 2020 Siden 2012
6.1  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle. 16 -10
6.2  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af uddannelse og venner. 5 0
6.3  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der ikke tilslutter sig ligestilling mellem kønnene. 3 -1
Forsørgelse - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal være på offentlig forsørgelse. 2019 Siden 2012
7.1  Forsørgelsesgabet mellem 16-66-årige fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse. 8 -4
7.2  Andelen af 16-66-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner. 26 -7
Udsatte boligområder - Færre udsatte boligområder. 2019 Siden 2018
8.1  Antal ghettoområder. 28 -1
8.2  Antal hårde ghettoområder. 15 0
8.3  Antal udsatte boligområder. 40 -3
Kriminalitet - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal begå kriminalitet. 2018 Siden 2012
9.1  Andelen af 15-29-årige indvandrere og efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, der bliver dømt for straffelovsovertrædelser. 3 -2
Nøgletal om flygtninge Hele landet
Nøgletal 1 - Visiterede flygtninge til kommunerne - Januar-juli 2020 260
Nøgletal 2 - Bestand af 18-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der hører til bruttomålgruppen for program under integrationsloven - 1. juli 2020 14.713
Nøgletal 3 - Antal deltagere i danskuddannelse blandt voksne flygtninge og familiesammenførte omfattet af program under integrationsloven, som modtager ydelse - 4. kvartal 2019 6.165
Nøgletal 4 - Andel jobparate 16-64-årige ydelsesmodtagere omfattet af program under integrationsloven - Juli 2020 65
Nøgletal 5 - Andel af 16-64-årige ydelsesmodtagere omfattet af program under integrationsloven, som er i virksomhedsrettet aktivering - august 2020 25
Nøgletal 6 - Registrerede IGU-forløb - Juli 2016-august 2020 2.535
Nøgletal 7 - 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark i lønmodtagerbeskæftigelse - 2. kvartal 2020 33
Nøgletal 8 - Andel af voksne flygtninge og familiesammenførte på ydelse og omfattet af program under integrationsloven, der består en danskprøve inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse - 2019 66
Nøgletal 9 - Andel af de 15-29-årige flygtninge og familiesammenførte (mænd), der har opholdt sig i Danmark i indtil 5 år, som er dømt for straffelovsovertrædelser - 2018 2,3
Repatriering Hele landet
Nøgletal 10 - Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven - Januar-august 2020 179
Nøgletal 11 - Målgruppen for kommunernes systematiske vejledningspligt om repatriering - 2020 60.834
Nøgletal 12 - Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven - 2019 502

* Læs mere om barometerets bevægelser på https://integrationsbarometer.dk/om-integrationsbarometeret/barometerbevaegelser.