Du er her: Forside

Hele landet

pdf icon Hent udviklingsrapport
Udviklingsrapport: Det nationale integrationsbarometer samt nøgletal om flygtninge.
December 2023
Aktuel status Udvikling siden basismåling*
Arbejde - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde. 2022 Siden 2012
1.1  Beskæftigelsesgabet mellem 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse. 17 -9
1.2  Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. 66 14
Uddannelse - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. 2022 Siden 2012
2.1  Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematik med hjælpemidler. 96 13
2.2  Andelen af 20-24-årige indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der mindst har gennemført en dansk ungdomsuddannelse. 70 15
2.3  Andelen af 25-39-årige indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført en dansk videregående uddannelse. 43 17
Danskkundskaber - Flere indvandrere med ikke-vestlig oprindelse skal lære dansk. 2022 Siden 2012
3.1  Andelen af indvandrere (ankommet som 0-12-årig) med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i mundtlig dansk og retskrivning. 92 3
3.2  Andelen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, der slet ikke eller i mindre grad oplever problemer med deres danskkundskaber. 52 -5
3.3  Andelen af kursister omfattet af integrationslovens program, der består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse. 65 -2
Medborgerskab - Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal føle sig inkluderet i det danske samfund og deltage i samfundslivet. 2022 Siden 2012
4.1  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever, at personer med indvandrerbaggrund bliver anerkendt for deres indsats i samfundet. 50 2
4.2  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er medlem af en forening. 47 -8
4.3  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er politisk aktive. 62 -1
Ligebehandling - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal opleve forskelsbehandling. 2022 Siden 2012
5.1  Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever diskrimination på grund af deres etniske baggrund. 45 0
Selvbestemmelse - Færre unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal opleve begrænsninger i deres selvbestemmelse over eget liv. 2022 Siden 2012
6.1  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle. 20 -5
6.2  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af uddannelse og venner. 5 -1
6.3  Andelen af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der ikke tilslutter sig ligestilling mellem kønnene. 3 -1
Forsørgelse - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal være på offentlig forsørgelse. 2022 Siden 2012
7.1  Forsørgelsesgabet mellem 16-66-årige fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse. 8 -5
7.2  Andelen af 16-66-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner. 25 -7
Udsatte boligområder - Færre udsatte boligområder. 2022 Siden 2018
8.1  Antal parallelsamfund. 10 -19
8.2  Antal omdannelsesområder. 9 -6
8.3  Antal udsatte boligområder. 17 -26
Kriminalitet - Færre indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal begå kriminalitet. 2021 Siden 2012
9.1  Andelen af 15-29-årige indvandrer- og efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, der er dømt for straffelovsovertrædelser. 4 -2
Fordrevne fra Ukraine Hele landet
Nøgletal 1 - Visterede personer med opholdstilladelse efter særloven - 30. september 2023 38.383
Nøgletal 2 - Antal personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine, som er registreret med bopæl i en dansk kommune - 1. oktober 2023 29.394
Nøgletal 3 - Antal deltagere i danskuddannelse blandt voksne personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine - 2. kvartal 2023 11.136
Nøgletal 4 - Andel 0-16 årige med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine indskrevet i dagtilbud eller grundskole - 5. september 2023 84
Nøgletal 5 - Andel af 18-66-årige personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine i lønmodtagerbeskæftigelse - september 2023 56
Nøgletal 6 - Andel af 18-66-årige personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse - september 2023 31
Nøgletal om flygtninge Hele landet
Nøgletal 7 - Visiterede flygtninge til kommunerne - januar-oktober 2023 477
Nøgletal 8 - Bestand af 18-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der hører til bruttomålgruppen for program under integrationsloven - 1. oktober 2023 3.148
Nøgletal 9 - Antal deltagere i danskuddannelse blandt voksne flygtninge og familiesammenførte omfattet af program under integrationsloven, som modtager ydelse - 2. kvartal 2023 1.502
Nøgletal 10 - Andel jobparate 16-64-årige ydelsesmodtagere omfattet af program under integrationsloven - Marts 2022 62
Nøgletal 11 - Andel af 16-64-årige ydelsesmodtagere omfattet af program under integrationsloven, som er i virksomhedsrettet aktivering - Marts 2022 27
Nøgletal 12 - Registrerede IGU-forløb - juli 2016-oktober 2023 3.050
Nøgletal 13 - Andel af voksne flygtninge og familiesammenførte på ydelse og omfattet af program under integrationsloven, der består en danskprøve inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse - 2022 62
Nøgletal 14 - Andel af de 15-29-årige flygtninge og familiesammenførte (mænd), der har opholdt sig i Danmark i indtil 5 år, som er dømt for straffelovsovertrædelser - 2021 2,6
Repatriering Hele landet
Nøgletal 15 - Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven - januar-oktober 2023 256
Nøgletal 16 - Målgruppen for den systematiske vejledning om repatriering - 2021 12.667
Nøgletal 17 - Målgruppen for de dedikerede repatrieringssamtaler - 2021 11.774
Nøgletal 18 - Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven - 2022 315

* Læs mere om barometerets bevægelser på https://integrationsbarometer.dk/om-integrationsbarometeret/barometerbevaegelser.