Du er her: Forside / Fordrevne fra Ukraine / Spørgeskemaundersøgelse om fordrevne fra Ukraine i Danmark

Spørgeskemaundersøgelse om fordrevne fra Ukraine i Danmark

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i oktober-november 2022 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle voksne med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine i Danmark.  Lidt over 7.500 ud af de 17.100 18+-årige  - svarende til 44 pct. - har svaret den. Dataindsamlingen er gennemført af DST Survey, Danmarks Statistik

Nedenunder kan du se udvalgte resultater. For flere analyse se

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om fordrevne fra ukraine i danmark (2023)

 

BAGGRUNDSTABELLER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FORDREVNE FRA UKRAINE I DANMARK (2023)


BOPÆL I UKRAINE 

Lidt over en tredjedel af de voksne fordrevne fra Ukraine kommer fra den østlige del af Ukraine og også godt en tredjedel kommer fra den nordlige del, inklusiv Kyiv by.

Fordrevne fra Ukraine  med opholdstilladelse efter særloven og bopæl i Danmark pr. 18. september 2022, fordelt på storregion i Ukraine, pct.

Fordrevne fra Ukraine i Danmark, fordelt på storregion i Ukraine, pct.

 

 Ca. 4 ud af 5 personer fra den østlige storregion boede i en by, som var eller er under besættelse/aktive krigshandlinger. Knap halvdelen af disse oplyser, at deres bolig er beskadiget.

"Har din hjemby i Ukraine været påvirket af krigshandlinger og/eller har været under russisk besættelse?," fordelt på storregion, pct.
 • Ja, og mit hjem er blevet beskadiget
 • Ja, men mit hjem blev heldigvis ikke beskadiget
 • Nej, men der har været krigshandlinger og/eller områder, der har været besat, tæt på min hjemby
 • Nej
 • Ved ikke/ønsker ikke at svare

BESKÆFTIGELSESSTATUS


Omkring 9 ud af 10 af de 30-49-årige fordrevne fra Ukraine var i beskæftigelse før krigen brød ud. Omkring 6 ud af 10 af de 60-69-årige og næsten alle over 70 år var på pension eller førtidspension før krigen brød ud, mens 94 pct. af de unge mellem 18 og 29 år enten var i job, under uddannelse eller begge dele før krigen brød ud

Beskæftigelsesstatus før krigen brød ud, fordelt på alder, pct.
 • Beskæftigelse
 • Under uddannelse
 • Både beskæftigelse og under uddannelse
 • Hjemmegående/arbejdsløs
 • Pension/førtidspension
 • Andet
 • Ved ikke/ønsker ikke at svare


UDDANNELSESNIVEAU


Voksne fordrevne fra Ukraine har generelt et højt uddannelsesniveau. Henholdsvis 61 pct. af mændene og 68 pct. af kvinderne har enten gennemført eller var i gang med det, der svarer til en videregående uddannelse. 5 pct. af kvinderne og 7 pct. af mændene havde enten ingen uddannelse eller havde gennemført eller var i gang med det der svarer til grundskolen

Højest gennemførte uddannelse eller igangværende uddannelse (for dem, der var i gang med en uddannelse), da krigen brød ud, fordelt på køn, pct.
 • Kvinder
 • Mænd


SELVVURDEREDE ENGELSKKOMPETENCER


Engelskkompetencerne er markant højest blandt de unge og ringere for de ældre aldersgrupper. Eksempelvis angiver ca. hver fjerde 18-29-årig og hver tredje 30-39-årig, at de slet ikke kan engelsk eller kan begå sig på begynderniveau, mens det er tilfældet for knap 9 ud af 10 af de +60-årige

Selvvurderede engelskkompetencer, fordelt på alder, pct.
 • Jeg kan slet ikke engelsk
 • Begynder
 • Let øvet
 • Øvet
 • Rutineret
 • Flydende