Du er her: Forside / Tal & analyser / Vandringer og repatriering / Hvor mange er repatrieret i 2023?

Hvor mange er repatrieret i 2023?

304 personer er repatrieret med støtte efter repatrieringsloven i januar-december 2023.

Repatrieringslovens personkreds omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge. Loven omfatter endvidere udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Derudover har danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab, siden den 1. marts 2019 været omfattet af loven. Ligesom også udlændinge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., er omfattet. 

Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven , 2008-2023*, antal
Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven fordelt på alder, registreret i januar 2019-december 2023
  • Voksne
  • Børn
Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven fordelt på repatrieringsland, 2007-2023*
  • Tyrkiet
  • Afghanistan
  • Syrien
  • Somalia
  • Bosnien-Hercegovina
Danmarkskort: Antal repatrierede med støtte efter repatrieringsloven fordelt på kommuner, registreret i januar-december 2023