Du er her: Forside / Om integrationsbarometeret / Barometerbevægelser

Barometerbevægelser

Udviklingen i de ni målsætninger vises ved hjælp af et barometer. Barometerbevægelserne bestemmes af en række kriterier, der her er defineret nærmere.

For hver af de ni målsætninger er der én eller tre indikatorer, der måler udviklingen mod målsætningen. Der er lagt vægt på, at der skal være et ulige antal indikatorer, og at hver indikator vægter lige meget.

Udviklingen måles ved at se på den nyeste måling i forhold til basismålingen. Følgende årstal er basismålingen for de ni målsætninger:

MålsætningerBasismåling
Mål 1 - Arbejde 2012
Mål 2 - Uddannelse 2012
Mål 3 - Danskkundskaber 2012
Mål 4 - Medborgerskab 2012
Mål 5 - Ligebehandling 2012
Mål 6 - Selvbestemmelse 2012
Mål 7 - Forsørgelse 2012
Mål 8 - Udsatte boligområder 2018
Mål 9 - Kriminalitet 2012

 

Udviklingen siden basismålingen ved én indikator opgøres ved at se på, om der har været en positiv, negativ eller uændret udvikling, når de afrundede tal sammenlignes.

Udviklingen siden basismålingen ved tre indikatorer opgøres ved at se på, om der har været en positiv, negativ eller uændret udvikling i hver af de tre indikatorer. Nedenfor er de mulige scenarier skitseret.

Afrunding af tallene kan medføre, at statustallene og udviklingstallene ikke nødvendigvis stemmer over ens og kan afvige med plus/minus 1 procentpoint. 

Følgende kriterier gælder for alle målinger, dvs. både nationalt og i de enkelte kommuner.

Er udviklingen ens for alle tre indikatorer, vil barometerbevægelsen være entydig:

IndikatorUdvikling siden basismåling
1 Positiv/negativ/uændret
2 Positiv/negativ/uændret
3 Positiv/negativ/uændret
Samlet Positiv/negativ/uændret

 

Er udviklingen ens for to ud af de tre indikatorer, afgør denne tendens barometerbevægelsen:

IndikatorUdvikling siden basismåling
1 Positiv/negativ
2 Positiv/negativ
3 Uændret
Samlet Positiv/negativ

 

Er udviklingen modsatrettet for to indikatorer, opvejer de hinanden, mens den tredjer indikator afgør udfaldet:

IndikatorUdvikling siden basismåling
1 Positiv
2 Negativ
3 Uændret
Samlet Uændret

 

Er udviklingen uændret for to indikatorer, afgør den tredjer indikator udfaldet:

IndikatorUdvikling siden basismåling
1 Positiv/negativ
2 Uændret
3 Uændret
Samlet Positiv/negativ

 

Særlige forhold
For mål 3 (danskkundskaber) gælder dog, at kun to af de tre indikatorer kan opgøres lokalt. Således skal barometeret på kommuneniveau opgøres på baggrund af to indikatorer.