Du er her: Forside / Tal & analyser / Opholdsgrundlag

Opholdsgrundlag

Find seneste opgørelser over indvandreres opholdsgrundlag

Hvilket opholdsgrundlag har indvandrere i Danmark?

Pr. 1. januar 2023 er knap 700.000 indvandrere bosat i Danmark. Ca. 160.000 har erhvervet dansk statsborgerskab, mens ca. 540.000 har udenlandsk statsborgerskab. Heraf er ca. 290.000 tredjelandsstatsborgere, hvor ca. 200.000 - svarende til 28 pct. af den samlende gruppe af indvandrere - opholder sig i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse.

På grund af manglende historiske data om meddelelse af tidsubegrænsede (permanente) opholdstilladelser før år 2003 er det ikke muligt at udskille, hvorvidt tredjelandsstatsborgere, der er indvandret før år 2000, opholder sig i Danmark på en tidsbegrænset (midlertidig) opholdstilladelse eller er meddelt en tidsubegrænset opholdstilladelse før år 2003.

Indvandrere bosat i Danmark pr. 1. januar 2023, fordelt på seneste opholdsgrundlag
  • Tredjelandsstatsborgere med tidsbegrænset (midlertidig) opholdstilladelse (indvandret siden 2000)
  • Tredjelandsstatsborgere med tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse
  • Øvrige tredjelandsstatsborgere, ikke muligt at udskille permanente opholdstilladelser (indvandret før 2000)
  • Statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • Indvandrere med nordisk statsborgerskab
  • Indvandrere med dansk statsborgerskab

Af de knap 200.000 indvandrere, der er tredjelandsstatsborgere med midlertidig opholdstilladelse (indvandret siden 2000), har knap 60.000  enten opholdstilladelse som flygtning mv. eller opholder sig her på baggrund af familiesammenføring til en flygtning pr. 1. januar 2023.

Indvandrere, der er tredjelandsstatsborgere med tidsbegrænset (midlertidig) opholdstilladelse (indvandret siden 2000), bosat i Danmark pr. 1. januar 2023, fordelt på seneste opholdsgrundlag