Du er her: Forside / Tal & analyser / Sundhed

Sundhed

Find statistikker over indvandrere og efterkommeres sundhed

Sundhed blandt indvandrere og efterkommere

Den selvvurderede sundhed blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er for udvalgte aldersgrupper lavere end for personer med dansk oprindelse. Særligt en mindre andel af 45-64-årige kvinder fra MENAPT-lande vurderer deres helbred som godt.

Nedenfor vises udvalgte resultater for indvandrere og efterkommeres selvvurderede helbred, fysiske helbred og mentale helbred.  For uddybende opgørelser se: 

Sundhed blandt indvandrere og efterkommere, 2010-2021 (2024)

 

Selvvurderet helbred

Selvvurderet helbred er et overordnet mål, der bruges til at vurdere en persons almene helbred og dækker over en persons egen vurdering af sin generelle helbredstilstand.

Andelen af 45-64-årige, der har angivet at have et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred, fordelt på oprindelse og køn, 2021
  • Mænd
  • Kvinder

Fysisk helbred

Fysisk helbred opgøres på baggrund af en række spørgsmål om den enkeltes selvvurderede fysiske helbred.

Andelen af 45-64-årige, der har en lav score på den fysiske helbredsskala, fordelt på oprindelse og køn, 2021
  • Mænd
  • Kvinder

Mentalt helbred

Mentalt helbred opgøres på baggrund af en række spørgsmål om den enkeltes selvvurderede mentale helbred.

Andelen af 45-64-årige, der har en lav score på den mentale helbredsskala, fordelt på oprindelse og køn, 2021
  • Mænd
  • Kvinder