Du er her: Forside / Tal & analyser / Uddannelse

Uddannelse

Dan overblik over tal og tendenser på uddannelsesområdet

Gennemført uddannelse

I perioden 2008 til 2018 er der sket en positiv udvikling i andelen af 25-39-årige mænd og kvinder med ikke-vestlig og dansk oprindelse, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Særligt er andelen af kvinder med ikke-vestlig oprindelse, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, steget med 19,3 pct.point for hele perioden, mens andelen for mænd med ikke-vestlig baggrund er steget med 12,5 pct.point.

Andel 25-39-årige indvandrere rog efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordelt på køn, 2008-2018, pct.

  • Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, mænd
  • Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, kvinder
  • Personer med dansk oprindelse, mænd
  • Personer med dansk oprindelse, kvinder

Igangværende uddannelse

Blandt 16-19-årige, er kvinder i højere grad end mænd i gang med en ungdoms- eller videregående uddannelse.  Det skal i øvrigt bemærkes, at 69,5 pct. af de 16-19-årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Dette er lidt mere end den tilsvarende andel af kvinder med dansk oprindelse på 65,4 pct.

16-19-årige indvandrere og efterkommere med ikke–vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2017/2018, fordelt på køn og herkomst, pct.

  • Mænd
  • Kvinder

For unge med såvel dansk baggrund som unge indvandrere og efterkommere, er der en højere andel af kvinderne, der er i gang med en videregående uddannelse. Særlig for efterkommerne med ikke-vestlig oprindelse er der en stor kønsforskel. 50 pct. af kvinderne er således i gang med en videregående uddannelse mod 34 pct. af mændene.

20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2017/2018, fordelt på køn, herkomst og oprindelse, pct.

  • Mænd
  • Kvinder