Du er her: Forside / Tal & analyser / Uddannelse

Uddannelse

Dan overblik over tal og tendenser på uddannelsesområdet

Gennemført uddannelse

I perioden 2010 til 2022 er der sket en positiv udvikling i andelen af 25-39-årige mænd og kvinder med ikke-vestlig oprindelse, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Særligt er andelen af kvinder med ikke-vestlig oprindelse, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, steget.

25-39-årige MÆND, som har gennemført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, fordelt på oprindelse, 2010-2022, pct.
 • Dansk oprindelse
 • MENAPT-lande
 • Øvrig ikke-vestlig oprindelse
 • Vestlig oprindelse

 

Andel 25-39-årige KVINDER, som har gennemført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, fordelt på køn, 2010-2022, pct.

 • Dansk oprindelse
 • MENAPT-lande
 • Øvrig ikke-vestlig oprindelse
 • Vestlig oprindelse

Igangværende uddannelse

Blandt 16-19-årige er kvinder i højere grad end mænd i gang med en ungdoms- eller videregående uddannelse.  

16-19-årige, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2023/2024, fordelt på køn og oprindelse, pct.
 • Mænd
 • Kvinder

 

For unge med dansk baggrund såvel som unge indvandrere og efterkommere er en højere andel af kvinderne i gang med en videregående uddannelse. 

20-24-årige, som er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2023/2024, fordelt på køn og oprindelse, pct.
 • Mænd
 • Kvinder

 

Bruger ikke-vestlige efterkommerkvinder deres uddannelser?

Analyse, april 2019

Alt for mange ikke-vestlige efterkommerkvinder står uden for arbejdsmarkedet. Men får de en uddannelse er der langt flere, der kommer i job og får en god løn. Der er dog stadig flere efterkommerkvinder med uddannelse, som ikke kommer i arbejde, sammenlignet med kvinder med dansk baggrund. 

LÆS HELE KONKLUSIONER HER:

BRUGER IKKE-VESTLIGE EFTERKOMMERKVINDER DERES UDDANNELSER?  - KONKLUSIONER OG SAMMENFATNINGER

Bruger ikke-vestlige efterkommerkvinder deres uddannelser? - Baggrundsnotat 1: Deskriptiv analyse af udvalgte uddannelser

Bruger ikke-vestlige efterkommerkvinder deres uddannelser? - Baggrundsnotat 2: Løngevinst ved uddannelse