Du er her: Forside / Tal & analyser / Medborgerskab, ligebehandling & selvbestemmelse

Medborgerskab, ligebehandling & selvbestemmelse

Find resultater af den årlige medborgerskabsundersøgelse.

Medborgerskabsundersøgelsen

Udlændinge- og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Indvandrerne skal have boet i Danmark i mindst 3 år.

Igennem Medborgerskabsundersøgelsen indhentes data til opdatering af fire målsætninger i regeringens integrationsbarometer: Medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse og danskkundskaber.

Undersøgelsen er siden 2012 gennemført af Udlændinge- og Integrationsministeriet én gang om året.

 

Medborgerskab 2021

2021: Notat om religiøsitet og holdninger til ens barns valg af kæreste, ægtefælle og sex før ægteskab

2021: Notat om religiøs praksis og særhensyn

2021: Notat om holdning til kønsopdelt svømning

2021: Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2021

 

Medborgerskab 2020

2020: Notat om om opbakning til ligestilling mellem kønnene 

2020: Notat om nydanskeres følelse af tilknytning til Danmark 

2020: Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2020

2020: Baggrundsnotat til opdatering af integrationsbarometerets målsætninger    

 

Medborgerskab 2019

2019: Tillid og foreningsdeltagelse blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

2019: Religion og holdning til ligestilling og homoseksualitet blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

2019: Nydanskeres forhold til Danmark og det danske sprog

2019: Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2019

 

Medborgerskab 2018

2018: Ledige nydanskeres vej til beskæftigelse

2018: Nydanskeres beskæftigelsesindikatorer 

2018: Baggrundstabeller til Medborgerskabsundersøgelsen 2018

2018: Baggrundsnotat til opdatering af integrationsbarometerets målsætninger    

 

Medborgerskab 2017

2017: Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandreres og personer med dansk oprindelses holdninger 

2017: Holdninger i boligområder med stor koncentration af nydanskere

 2017: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark

2017: Nydanskeres holdninger til kønsroller

2017: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 

 2017: Baggrundstabeller til Medborgerskabsundersøgelsen 2017

 

Medborgerskabsundersøgelsen fra tidligere år

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2014 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2013

 

Medborgerskab i Danmark (2011)

Der blev ligeledes udarbejdet en omfattende undersøgelse af medborgerskab i Danmark i 2011. 

Rapporten "Medborgerskab i Danmark" bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af analyseinstituttet Epinion i perioden fra august 2009 til februar 2010. Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, har analyseret resultaterne.   

Undersøgelsen omfatter i alt 1.068 besvarelser fra etniske danskere, 2.935 besvarelser fra indvandrere og 630 besvarelser fra efterkommere. Indvandrerne og efterkommerne kommer fra Tyrkiet, Pakistan, det vestlige Balkan, Irak, Libanon/statsløse palæstinensere, Vietnam og Iran. Omkring halvdelen af alle indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der bor i Danmark, har et af disse syv lande som oprindelsesland.   

Medborgerskabet bliver primært analyseret ud fra de interviewedes egne tilkendegivelser og ikke ud fra objektiv viden om f.eks. politisk deltagelse.   

I nedenstående links kan du finde rapporten "Medborgerskab i Danmark", samt de spørgeskemaet, som den bygger på. 

Medborgerskab i Danmark, 2011 (pdf)

Bilag 3a spørgeskema vedr. etniske danskere

Bilag 3b spørgeskema vedr. indvandrerbaggrund