Du er her: Forside / Tal & analyser / Hvor mange og hvem er indvandrere i Danmark?

Hvor mange og hvem er indvandrere i Danmark?

Find seneste befolkningstal om indvandrere og efterkommere i Danmark.

Hvor mange indvandrere og efterkommere bor i Danmark?

Den 1. oktober 2018 var der i alt 793.437 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 13,7 pct. af den samlede befolkning. 505.091 har oprindelse i ikke-vestlige lande. 

Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelse, pr. 1. oktober 2018, andel

  • Personer med dansk oprindelse
  • Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse
  • Indvandrere, vestlig oprindelse
  • Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse
  • Efterkommere, vestlig oprindelse

 

Hvor kommer ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fra?

Omkring 6 ud af 10 af alle indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har oprindelse i 10 lande. Personer med tyrkisk oprindelse udgør den største gruppe af indvandrere og efterkommere i Danmark. 63.721 tilhører denne gruppe. De tre næststørste grupper udgøres af personer, som stammer fra Syrien (42.207), Irak (33.011) og Libanon (27.021).

10 største oprindelseslande blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, pr. 1. oktober 2018, antal

 

Befolkningsudvikling

Det samlede antal indvandrere og efterkommere er øget med knap 617.500 personer i perioden 1980-2018. Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med omkring 10 procentpoint siden 1980 – fra 3 pct. i 1980 til lidt mere end 13 pct. i 2018. 

Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har haft den største stigning siden 1980. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er steget fra 1 pct. af hele befolkningen i 1980 til 8,5 pct. i 2018. 

 Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 1980 til 1. januar 2018, pct.

  • Indvandrere, vestlig oprindelse
  • Efterkommere, vestlig oprindelse
  • Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse
  • Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse

 

Integration: Status og udvikling

Denne årlige publikation indeholder flere befolkningstal om indvandrere og efterkommere i Danmark og viser den seneste udvikling i integrationen af nydanskere i forhold til centrale integrationsudfordringer, herunder særlig uddannelse og beskæftigelse. 

"INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING, 2018"