Du er her: Forside / Tal & analyser / Beskæftigelse

Beskæftigelse

Find de seneste tal om indvandrere og efterkommere i lønmodtagerbeskæftigelse.

Lønmodtagerbeskæftigelsen i fremgang siden finanskrisen

Andelen af personer i lønmodtagerbeskæftigelse har været stigende siden finanskrisen. Fremgangen har været størst for mænd med ikke-vestlig oprindelse. Andelen i beskæftigelse for denne gruppe ligger nu på niveauet for 2. kvartal 2008.

Lønmodtagerbeskæftigelsen blandt 18-64-årige fordelt på køn og oprindelse: 1. kvartal 2008-2. kvartal 2018, pct.

  • Dansk oprindelse, mænd
  • Ikke-vestlig oprindelse, mænd
  • Dansk oprindelse, kvinder
  • Ikke-vestlig oprindelse, kvinder

 

Efterkommerkvinder har den højeste andel i lønmodtagerbeskæftigelse

Blandt personer med ikke-vestlige oprindelse har efterkommerkvinder den højeste andel i lønmodtagerbeskæftigelse, mens den laveste andel beskæftigede findes blandt indvandrerkvinder.

Lønmodtagerbeskæftigelsen blandt 18-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på køn, 1. kvartal 2008-2. kvartal 2018, pct.

  • Indvandrermænd
  • Indvandrerkvinder
  • Efterkommermænd
  • Efterkommerkvinder

 

Hvad er forskellen mellem lønmodtagerbeskæftigelsen og RAS-opgørelsen af beskæftigelsen?

Danmarks Statistiks opgørelse af personer i lønmodtagerbeskæftigelse inkluderer ikke selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. Det gør til gengæld Danmarks Statistiks Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS-opgørelsen udkommer dog en gang om året og har den største forsinkelse på data – på over 1 år, mens lønmodtagerbeskæftigelsen offentliggøres kvartalsvis med ca. 3½ måneds forsinkelse på den foreløbige opgørelse. 

Som det fremgår af nedenstående figur, er RAS-opgørelsen af beskæftigelsen ca. 5 pct.point højere i forhold til opgørelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen.

Sammenligning af udviklingen af lønmodtagerbeskæftigelsen og RAS-opgørelsen af beskæftigelsen blandt 18-64-årige personer med ikke-vestlig oprindelse , pct.

  • Beskæftigelsesfrekvens (RAS)
  • Lønmodtagerbeskæftigelsen (BFL)