Du er her: Forside / Tal & analyser / Beskæftigelse

Beskæftigelse

Find de seneste tal om lønmodtagerbeskæftigelse.

Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen

Lønmodtagerbeskæftigelsen blandt 18-64-årige MÆND fordelt på oprindelse, pct.

 • Dansk oprindelse
 • MENAPT-lande
 • Øvrig ikke-vestlig oprindelse
 • Vestlig oprindelse

 

Lønmodtagerbeskæftigelsen blandt 18-64-årige KVINDER fordelt på oprindelse, pct.

 • Dansk oprindelse
 • MENAPT-lande
 • Øvrig ikke-vestlig oprindelse
 • Vestlig oprindelse

Lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på oprindelseslande og køn

Lønmodtagerbeskæftigelsen blandt 18-64-årige mænd og kvinder med oprindelse i udvalgte MENAPT-LANDE samt dansk oprindelse, 4. kvartal 2023, pct.

 • Mænd
 • Kvinder

 

Lønmodtagerbeskæftigelsen blandt 18-64-årige mænd og kvinder med oprindelse i udvalgte ØVRIGE IKKE-VESTLIGE LANDE samt dansk oprindelse, 4. kvartal 2023, pct.

 • Mænd
 • Kvinder

Hvad er forskellen mellem lønmodtagerbeskæftigelsen og RAS-opgørelsen af beskæftigelsen?

Danmarks Statistiks opgørelse af personer i lønmodtagerbeskæftigelse inkluderer ikke selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. Det gør til gengæld Danmarks Statistiks Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS-opgørelsen udkommer dog en gang om året og har den største forsinkelse på data – på over 1 år, mens lønmodtagerbeskæftigelsen offentliggøres kvartalsvis med ca. 3½ måneds forsinkelse på den foreløbige opgørelse. 

Som det fremgår af nedenstående figur, er RAS-opgørelsen af beskæftigelsen ca. 4 pct.point højere i forhold til opgørelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen.

Sammenligning af udviklingen af lønmodtagerbeskæftigelsen og RAS-opgørelsen af beskæftigelsen blandt 18-64-årige personer med ikke-vestlig oprindelse , pct.
 • Beskæftigelsesfrekvens (RAS)
 • Lønmodtagerbeskæftigelsen (BFL)