Du er her: Forside / Tal og analyser / Aktuelt

Aktuelt fra Integrationsbarometeret

Følg med i opdateringer af målsætningerne og nøgletallene samt hold øje med nye publikationer på integrationsbarometer.dk
Nye tal om udlændinge, der repatrierer
Ny analyse viser, at udlændinge, der repatrierer til hjemlandet, sjældent har haft et arbejde i Danmark før repatrieringen.
Stor forskel i kommunernes evne til at dygtiggøre nydanske folkeskoleelever
Der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at dygtiggøre ikke-vestlige elever i folkeskolen. Det smitter af på elevernes karaktergennemsnit, viser ny analyse, som stiller skarpt på, hvor godt kommunerne burde kunne løfte denne opgave.
Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandrere og danskeres
Ny medborgerskabsundersøgelse viser, at efterkommere af ikke vestlige indvandrere har deres egne holdninger til bl.a. ytringsfrihed og tilkaldelse af politi.
Analyse af regeringens integrationsgrunduddannelse (IGU)
Antallet af indgåede IGU-aftaler stiger fortsat med cirka 80 forløb om måneden, så der lige nu i alt er indgået 1.119 aftaler. IGU-ansatte har bopæl i 91 kommuner, så ordningen er efterhånden udbredt til stort set alle landets kommuner.
Indvandrere er tilfredse med livet i Danmark
Indvandrere trives generelt godt i Danmark. Det fremgår af Medborgerskabsundersøgelsen 2017.
Mange nydanskere ser manden som familiens overhoved
Næsten fire ud af ti indvandrere ser manden som familiens naturlige overhoved, og selv efterkommere, der er født i Danmark, ser ud til at have samme holdning.
Mange flere nyankomne flygtninge får job
Antallet af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i arbejde er steget markant, fra 20 pct. til 27 pct. på bare ét år.
Ny statistik for sprogcentrenes afregningspriser
Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør afregningspriser fra de sprogcentre, som har en aftale med en eller flere kommuner om at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden 2008-2017.
Danskuddannelse for voksne udlændinge: Årsrapport 2016
I 2016 fik knap 81.000 personer danskundervisning i de danske sprogcentre. Af dem var omkring 57.000 kursister på en ordinær danskuddannelse, og samtidig fulgte mere end 31.000 kursister undervisningen på arbejdsmarkedsrettet dansk.
Nyt integrationsbarometer viser fremgang i integrationen og kommunale forskelle
Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør i dag et nyt integrationsbarometer med centrale tal for integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og hurtig benchmark mellem kommunerne.
Der er netop udkommet en opdatering af publikationen: "Integration: Status og Udvikling 2017"
En ny udgave af den tilbagevendende publikation "Integration: Status og Udvikling" er udkommet.
Hvordan går det med integrationen?
Det besvarer en ny artikel på integrationsbarometeret.
Ny publikation: Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets rapport ”Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016” belyser indvandrere og efterkommeres deltagelse i samfundslivet, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark samt holdning til et repræsentativt demokrati og demokratiske frihedsrettigheder.
Ny publikation: Vejen til arbejdsmarkedet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udsendt en ny publikation med information fra integrationsområdet. Publikationen hedder "Vejen til arbejdsmarkedet"
Seneste publikationer

Årsrapporten for danskuddannelse 2016

 

Årsrapport 2016Integration: Status og udvikling 2017
 

Integration: Status og Udvikling 2017

 

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
 

Forside - Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016