Du er her: Forside / Tal & analyser / Aktuelt / Integrationsbarometret fylder 10 år

Integrationsbarometret fylder 10 år

Integrationsbarometret har i nu 10 år målt udviklingen for ni integrationsmålsætninger. I løbet af disse 10 år er der sket en positiv udvikling for seks af disse målsætninger.

I 2012 offentliggjorde den daværende SRSF-regering et integrationsbarometer, som skal vise udviklingen for ni integrationsmålsætninger.

Ifølge barometret har der siden 2012 været en positiv udvikling for seks af målsætningerne. Det er blandt andet på områderne arbejde, uddannelse, selvbestemmelse og kriminalitet.

Den største positive udvikling ses på uddannelsesområdet. De seneste år er der nemlig markant flere 25-39-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som er opvokset i Danmark, der har fået en videregående uddannelse. Andelen er steget fra 26 procent i 2012 til 41 procent i 2021.

Udviklingen på nogle af barometrets andre målsætninger viser, at andelen af unge mænd med ikke-vestlig oprindelse, der har begået kriminalitet, er faldet, og at færre unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse oplever begrænsninger i selvbestemmelsen over deres eget liv.

To målsætninger viser en negativ udvikling siden 2012. Det drejer sig om danskkundskaber og medborgerskab. Nye tal for 2022 viser blandt andet, at andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplyser, at de er medlem af en forening, er faldet fra 54 pct. i 2012 til 47 pct. i 2022. I løbet af de seneste 10 år er foreningsdeltagelsen ligeledes faldet for personer med dansk oprindelse.

Integrationsbarometret bliver løbende opdateret med nye nøgletal, statistikker og analyser. Senest er en række nye nøgletal om dansk statsborgerskab blevet offentliggjort.

I dag udgives også resultater af Medborgerskabsundersøgelsen, som i år har særlig fokus på børn og unges deltagelse i idrætsforeninger.  

Find notater og baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2022 her.

Derudover udgives undersøgelsen "Indvandrere og efterkommeres deltagelse i idrætsforeninger", som er udarbejdet af Syddansk Universitet for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs undersøgelsen "Indvandrere og efterkommeres deltagelse i idrætsforeninger" (SDU, 2022) her.