Arkiv

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne
Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, KORA 2014
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, KORA 2014 (pdf)
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet, KORA 2014
Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet, KORA 2014 (pdf)
Faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats, Ankestyrelsen 2014
Faktaark om benchmarkinganalyserne af kommunernes integrationsindsats, Ankestyrelsen 2014 (pdf)
Nordic Pocket Facts, Statistics on integration, 2013
Nordic Pocket Facts, Statistics on integration, 2013 (Engelsk) (pdf)
Nordisk fickfakta, Statistik om integration, 2013
Nordisk fickfakta, Statistik om integration, 2013 (svensk) (pdf)
Medborgerskab ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2013
Medborgerskab ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2013
Medborgerskab i Danmark_2011
Medborgerskab i Danmark 2011 (pdf)
Medborgerskabsrapport_bilag3aspoergeskema_etniske_danskere
Medborgerskabsrapport_bilag3aspoergeskema_etniske_danskere (pdf)
Medborgerskabsrapport_bilag3bspoergeskema_indvandrerbaggrund
Medborgerskabsrapport_bilag3bspoergeskema_indvandrerbaggrund (pdf)
Tilbudsmateriale_integrationsbarometer dk, Analyseenheden 28 januar 2015
Tilbudsmateriale_integrationsbarometer dk, Analyseenheden 28 januar 2015 (pdf)
Måling af diskrimination
Måling af diskrimination
Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. novembder 2013
Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. novembder 2013
Nydanske unge på erhvervsuddannelserne, resume
Nydanske unge på erhvervsuddannelserne, resume
Nydanske unge på erhvervsuddannelserne, resume
Nydanske unge på erhvervsuddannelserne, resume
Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser, akf 2012
Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser, akf 2012
Medborgerskabsrapport 2014
Medborgerskabsrapport 2014
Hvordan går det med integrationen?
En publikation der beskriver integrationens nuværende status
Hvordan går det med integrationen 2016
Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016
Hvordan går det med integration 2017
Medborgerskab 2017: Nydanskeres holdninger til kønsroller
Medborgerskab 2017: Social kontrol
Startevaluering af implementering af to og trepartsaftalerne om integration
Medborgerskab 2017: Indvandrere er tilfredse med livet i Danmark
Medborgerskab 2017: Baggrundstabeller
Børn af efterkommere_oktober 2017
Notat om efterkommeres holdninger
Notat om holdninger i boligområder med stor koncentration af nydanskere
Report to OECD
Kommunernes evne til at løfte nydanske folkeskoleelever
Medborgerskab 2017: Baggrundstabeller, revideret
Repatriering20122017.pdf
Report to OECD
Beskæftigelsesanalysen
Baggrundstabeller, Medborgerskabsundersøgelsen 2018
IGU-målgruppe
Kvinder i IGU
Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen
Metodebilag til evaluering af Integrationsgrunduddannelsen
Faktaark om lønberegninger
Analyse om børn af efterkommere, 2018
Baggrundsnotat om den forventede befolkningsudvikling frem til 2060
Identifikation af boern af efterkommere 2018
Bosniske krigsflygtninge på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet